Cấu trúc và hoạt động Khuôn ép phun nhựa 3 tấm

Cấu trúc và hoạt động Khuôn ép phun nhựa 3 tấm

Cấu trúc và hoạt động Khuôn nhựa 3 tấm

Khuôn nhựa 3 tấm có một “tấm thoát” ở giữa, và nó được chia làm 3 khi Khuôn ép phun nhựa được đóng mở.

Điểm khác biệt so với Khuôn ép phun nhựa 2 tấm là cách lấy ra những phần không cần thiết (ống chỉ và con chạy) như một sản phẩm đúc Khuôn.

Một tính năng chính của Khuôn mẫu nhựa 3 tấm là các bộ phận (ống chỉ và con chạy) không cần thiết như một sản phẩm đúc sẽ tự động được tách ra và đưa ra ngoài. Ngoài ra, https://vilapec.com/quy-trinh-san-xuat-bang-khuon-ep-phun-nhua.html do có thể dễ dàng cung cấp nhiều cổng ép nhựa nên thích hợp cho việc đúc nhiều sản phẩm bằng một Khuôn ép phun nhựa.

Giai đoạn đầu tiên của việc mở Khuôn mẫu nhựa sẽ đưa ra đường dẫn (ống chỉ và con chạy) qua đó nhựa chảy đến bộ phận. Tiếp theo, phần sản phẩm sẽ được đưa ra ngoài bằng công đoạn mở Khuôn ép nhựa thứ hai.

Cấu trúc thành phần của Khuôn nhựa 2 tấm

1. Sản phẩm

Hình dạng sản phẩm có thể được lấy từ Khuôn ép phun nhựa

2. Lồng Khuôn ép phun nhựa

Trong một số trường hợp, hình dạng Khuôn nhựa được khoét trực tiếp vào Khuôn nhựa, nhưng nói chung, Khuôn ép nhựa được thiết kế dạng khung hộp và các bộ phận tạo hình dạng sản phẩm Khuôn ép nhựa được lắp vào đó. Phần lắp này được gọi là lồng Khuôn ép phun nhựa.

3. Đường ống nước

Hệ thống các đường lỗ nước hoặc dầu đi qua để làm mát hoặc kiểm soát nhiệt độ của sản phẩm khi nhựa chảy vào Khuôn ép phun nhựa.

4. Bạc cuống phun

Dòng nguyên liệu từ máy ép phun tiếp xúc với đầu phun ép phun truyền sang đường dẫn của bạc cuống phun, nó là loại lắp sẵn và là một bộ phận riêng biệt vì nó gây ra hao mòn và mòn khác trong quá trình ép phun.

5. Vòng định vị

khuôn ép nhựa tại hà nội Là bộ phận ăn khớp khi gắn Khuôn mẫu vào máy ép phun.

6. Đường dẫn nguyên liệu

Phần nhựa được bơm vào từ máy ép phun đi qua đầu tiên được gọi là đường ống dẫn và phần chảy đến tạo sản phẩm được gọi là phần truyền lưu.

7. Tấm gắn cố định bên

Tấm được gắn vào tấm cố định của máy đúc ép phun

8. Thân Khuôn mẫu nhựa phần cố định

Đây là những bộ phận chính tạo nên thân Khuôn nhựa.

9. Bạc/ống lót dẫn hướng

Bạc lót được kết hợp với chốt dẫn hướng phù hợp.

10. Tấm biên có thể di chuyển được

Tấm biên được gắn vào tấm di động của máy đúc

Rate this post

Related Posts

Leave a Comment