Tự động hóa tiến bộ Máy doa CNC hiện đại giúp gia công cơ khí hiệu quả hơn

Tự động hóa tiến bộ Máy doa CNC hiện đại giúp gia công cơ khí hiệu quả hơn Góc của mũi doa Góc nghiêng chính j của mũi doa trên phần côn cắt có tác dụng như mũi khoét. Đối với mũi doa máy dùng gia công vật liệu dẻo thì góc j=150. Với trị … Read more