Cấu tạo cơ bản Máy ép phun

Cấu tạo cơ bản Máy ép phun

Đại cương lịch sử phát triển của Máy ép phun

Đại cương về Máy ép phun

Máy ép nhựa hay còn gọi là Máy ép nhựa

Thiết bị đưa vật liệu như nhựa hoặc cao su, làm nóng chảy chúng bằng nhiệt, phân loại máy ép phun theo cách bố trí máy sau đó bơm vào lòng khuôn để tạo ra sản phẩm có hình dạng mong muốn.

Ép nhựa là một phương pháp tạo hình sản phẩm điển hình cho nhựa nhiệt dẻo (cũng có thể ép phun cả nhựa nhiệt rắn)

Thuật ngữ về Máy ép nhựa

Xi lanh gia nhiệt hay Thân máy (Barrel)

Là bộ phận đóng vai trò nhận nhựa từ phễu và làm nóng chảy nhựa, bên ngoài có băng gia nhiệt nên có thể điều chỉnh nhiệt độ cho từng bộ phận.

Băng gia nhiệt (Heater Band)

Chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng để tăng nhiệt độ xi lanh

“Phễu,Trục vít,Ống,xifong Khuôn,Bộ gia Vòi phun,nhiệt,Thiết bị phun Thiết bị kẹp,Tấm ép,phía đẩy,Xi-lanh,kẹp khuôn,Tấm ép phía cố định, Thanh nối,Xi-lanh thủy lực,Xi-lanh phun dành cho trục vít- búa đập”

Phễu (Hopper)

Bể chứa nhựa được liên kết với xi lanh gia nhiệt để ép phun. Gần đây, thiết kế khuôn nhựa tại hà nội chủ yếu sử dụng máy nạp phễu (Hopper Load) – là thiết bị cấp nhựa tự động.

Ram ép phun (Injection Ram)

Truyền lực của xi lanh ép phun tới trục vít.

“Phễu,

Trục vít,Ống,xifong Khuôn,Bộ gia Vòi phunnhiệt,Thiết bị phun Thiết bị kẹp,Tấm ép phía đẩy,Xi-lanh kẹp khuôn,Tấm ép phía cố,định Thanh nối,Xi-lanh thủy lực, Xi-lanh phun dành cho trục vít- búa đập,Cấu tạo Máy ép nhựa”

Rate this post

Related Posts

Leave a Comment