Xả stress với 5 câu đố vui tiếng Anh

Tìm được đáp án cho câu đố này, bạn sẽ thấy rất thú vị: “Which word does not belong in the following list: Stop cop mop chop prop shop or crop?”

xa-stress-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-3 xa-stress-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*