Từ vựng về các loại nhạc cụ trong tiếng Anh

‘Trombone’, ‘Keyboard’ hay ‘Harmonica’ là tên gọi của các loại đàn, kèn dùng để biểu diễn.

Từ vựng về các loại nhạc cụ trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*