Từ vựng về các bộ phận trên mặt bằng tiếng Anh

Lông mày là “eyebrow”, lông mi là “eyelash” và tròng đen là “iris”. 

Từ vựng về các bộ phận trên mặt bằng tiếng Anh
hair: tóc                                                  forehead: trán                                        
temple: thái dương eyebrow: lông mày
eyelash: lông mi eye: mắt
iris: tròng đen ear: tai
cheek: má nose: mũi
nostril: lỗ mũi jaw: hàm
lip: môi mouth: miệng
neck: cổ chin: cằm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*