Từ vựng tiếng Anh về thời tiết và thảm họa tự nhiên

“Avalanche” chỉ hiện tượng tuyết lở, “landslide” là sạt lở đất. Còn núi lửa phun trào hay cháy rừng trong tiếng Anh là gì?

Từ vựng tiếng Anh về thời tiết và thảm họa tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*