Từ vựng tiếng Anh về những loại bệnh phổ biến

“Backache” là đau lưng, “fever” là sốt, “dizziness” chỉ triệu chứng chóng mặt.

Từ vựng tiếng Anh về những loại bệnh phổ biến
STT Từ vựng Nghĩa
1 runny nose sổ mũi
2 broken bone gãy xương
3 bruise                         bầm tím                         
4 sunburn cháy nắng
5 chill lạnh
6 backache đau lưng
7 nausea buồn nôn
8 dizziness chóng mặt
9 flu cúm
10 stomachache đau dạ dày
11 fever sốt
12 snakebite rắn cắn
13 cough ho
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*