Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản trong Toán học

“Isosceles triangle” chỉ tam giác cân, “equilateral triangle” là tam giác đều, “trapezoid” là hình thang.

Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản trong Toán học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*