Từ vựng tiếng Anh về khu vườn

Cái xẻng làm vườn được gọi là “garden trowel”, xe cút kít là “wheelbarrow”, luống hoa là “flower bed”.

Từ vựng tiếng Anh về khu vườn
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*