Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ, thiết bị quen thuộc trong nhà

“Screwdriver” chỉ chiếc tua vít, “Handsaw” là chiếc cưa cầm tay, còn “wrench” là chiếc cờ lê.

Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ, thiết bị quen thuộc trong nhà
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*