Từ vựng tiếng Anh về các vật dụng trong phòng thí nghiệm

“Test tube” là ống nghiệm, “alcohol burner” chỉ chiếc đèn cồn, còn “magnet” là nam châm.

Từ vựng tiếng Anh về các vật dụng trong phòng thí nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*