Từ vựng tiếng Anh về các sản phẩm chăm sóc cá nhân

“Perfume” là nước hoa, “hand lotion” chỉ kem dưỡng da tay còn “hair spray” là keo xịt tóc.

Từ vựng tiếng Anh về các sản phẩm chăm sóc cá nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*