Từ vựng tiếng Anh về các phòng, ban trong công ty

Những từ vựng dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi làm bài Toeic Reading and Listening.

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc:

tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-1
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-2 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-3
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-4 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-5
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-6 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-7
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-8 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-9
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-10 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-phong-ban-trong-cong-ty-11
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*