Từ vựng tiếng Anh về các món ăn tối

“Omelet” là trứng ốp la, “tossed salad” chỉ món salad đã trộn, còn “broth” chỉ nước canh.

Từ vựng tiếng Anh về món ăn

 
 

Từ vựng tiếng Anh về món ăn

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*