Từ vựng tiếng Anh về các địa điểm trong thành phố

“Pharmacy” là tiệm thuốc, “petrol station” chỉ trạm bán xăng dầu, “library” là thư viện.

Từ vựng tiếng Anh về các địa điểm trong thành phố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*