Từ vựng tiếng Anh miêu tả ngoại hình con người

“Well-built” chỉ hình thể đẹp, to khỏe; “plump” là dáng người tròn trịa; “full lips” để miêu tả đôi môi mọng. 

Ảnh: 7ESL

Ảnh: 7ESL

STT Từ vựng Nghĩa
Age độ tuổi
1 young trẻ
2 middle-aged             trung niên
3 old già
Build hình thể
4 well-built to lớn và khỏe mạnh (hình thể đẹp)
5 plump tròn trịa, đầy đặn
6 thin gầy
7 fat béo
8 slim mảnh khảnh
Face khuôn mặt
9 round tròn
10 oval hình trái xoan
11 square mặt vuông
12 long dài
Eyes Đôi mắt
13 blue eyes mắt xanh
14 brown eyes mắt nâu
15 small eyes mắt nhỏ
16 big round eyes mắt to tròn
17 wears glasses đeo kính
Nose Mũi
18 straight nose mũi thẳng
19 hooked nose mũi khoằm
20 long nose mũi dài
21 small nose mũi nhỏ
22 turned-up nose mũi hếch
Mouth Miệng
23 large mouth miệng rộng
24 small mouth miệng nhỏ
Lips Đôi môi
25 full lips môi mọng
26 curved lips môi cong
27 thin lips môi mỏng
Ears Đôi tai
28 large ears tai lớn
29 small ears tai nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*