Từ vựng tiếng Anh liên quan đến cứu hỏa

“Fire extinguisher” là bình cứu hỏa, “fire hydrant” là vòi lấy nước để chữa cháy.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*