Từ vựng tiếng Anh liên quan đến cứu hỏa

“Fire extinguisher” là bình cứu hỏa, “fire hydrant” là vòi lấy nước để chữa cháy.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến cứu hỏa

 
 

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến cứu hỏa

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*