Từ vựng tiếng Anh khiến bạn nghĩ ngay tới mùa đông

‘Snowflake” là bông tuyết, “mittens” là đôi găng tay còn ‘scarf” chỉ khăn quàng cổ.

Từ vựng tiếng Anh khiến bạn nghĩ ngay tới mùa đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*