Từ vựng tiếng Anh dùng trong Toán hình học

“Diameter” là đường kính, “radius” bán kính, “Pyramid” là hình chóp trong khi “cube” chỉ khối lập phương.

Từ vựng tiếng Anh dùng trong Toán hình học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*