Từ vựng tiếng Anh chỉ hoạt động diễn ra ở nhà hàng

Khi chồng các cốc lên nhau, chúng ta dùng động từ “stack”. Hành động bê khay đồ uống của bồi bàn có thể được diễn tả bằng từ “lift”. 

Từ vựng tiếng Anh chỉ hoạt động diễn ra ở nhà hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*