Từ vựng chỉ trang phục mùa đông trong tiếng Anh

Găng tay năm ngón được gọi là “gloves”, găng tay chỉ ngăn cách giữa ngón cái và bốn ngón còn lại là “mittens”.  

Từ vựng chỉ trang phục mùa đông trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*