Từ vựng chỉ quần áo và phụ kiện mùa hè

Đồ bơi một mảnh là “one-piece bathing suit”, mũ cói là “straw hat”. 

Từ vựng chỉ quần áo và phụ kiện mùa hè
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*