Từ vựng chỉ quần áo trẻ con trong tiếng Anh

Quần yếm được gọi là “overalls”, tã lót là “diaper”, tất là “socks”. 

Từ vựng chỉ quần áo trẻ con trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*