Từ vựng chỉ kẹp tóc, kim băng trong tiếng Anh

Kẹp tóc được gọi là “hair clip”, kim băng là “safety pin”. Bạn có biết từ gì dùng để chỉ băng đô hay ví cầm tay của phụ nữ?

Từ vựng chỉ kẹp tóc, kim băng trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*