Từ vựng chỉ địa điểm trong thành phố bằng tiếng Anh

Cửa hàng quần áo là “clothing store”, công viên giải trí là “amusement park”.

Từ vựng chỉ địa điểm trong thành phố bằng tiếng Anh
Từ vựng chỉ địa điểm trong thành phố bằng tiếng Anh - 1
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*