Từ vựng chỉ các loại xe tải trong tiếng Anh

Xe tải kéo được gọi là “tow truck”, xe trộn bê tông là “cement mixer”. 

Từ vựng chỉ các loại xe tải trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*