Từ vựng chỉ các loại ly tách trong tiếng Anh

Cốc bia được gọi là “beer mug”, ly nhỏ dùng để uống rượu nặng là “shot glass”.

Từ vựng chỉ các loại ly tách trong tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*