Từ vựng tiếng Anh về những phụ kiện thường dùng

“Necklace” chỉ chiếc vòng đeo cổ, “bobby pin” là chiếc ghim kẹp tóc, còn “hair band” chỉ chiếc băng đô cài tóc.

Từ vựng tiếng Anh về những phụ kiện thường dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*