Trắc nghiệm về tiền tố phủ định trong tiếng Anh

“Pleasant” mang nghĩa hài lòng, vui vẻ. Vậy “unpleasant” hay “inpleasant” có phải là cách viết đúng của từ “khó chịu”?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*