Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh

“The snow _____ when the sun came out”. Bạn cần điền từ tiếng Anh nào vào chỗ trống để được câu đúng nghĩa.

Ảnh: Djerriwarrh

Ảnh: Djerriwarrh

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*