Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh trong nhà hàng

Customer: “Good afternoon. Could I see a __________, please”? Bạn cần điền từ gì vào chỗ trống để được câu đúng nghĩa?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo ThoughtCo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*