Trắc nghiệm tiếng Anh về từ để hỏi

” _________ does it take you get home”? Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*