Trắc nghiệm phân biệt ‘beside’ và ‘besides’

“I don’t like this shirt; ____ it’s far too expensive”. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Ảnh: St Kierans Manly Vale

Ảnh: St Kieran’s Manly Vale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*