Trắc nghiệm phân biệt Ban, Forbid và Prohibit

Cả ba từ đều mang nghĩa là cấm nhưng chúng được dùng trong những văn cảnh và cấu trúc ngữ pháp khác nhau.

Ảnh: PS I love you

Ảnh: PS I love you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*