Trắc nghiệm dạng số nhiều của danh từ

Dạng số nhiều của ‘potato’, ‘casino’ hay ‘volcano’ là gì? Bạn cần thêm ‘s’ hay ‘es’ vào sau mỗi từ đó?

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*