Tìm trọng âm của từ tiếng Anh

I want to be a photographer. Từ “photographer” trong câu có trọng âm rơi vào âm tiết nào?

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo English Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*