‘Thẳng thắn’ nói tiếng Anh thế nào?

Cô Moon Nguyen giới thiệu từ mới tiếng Anh mô tả tính thẳng thắn, chân thực giúp câu nói của bạn hay hơn.

'Thẳng thắn' nói tiếng Anh thế nào?

 
 

‘Thẳng thắn’ nói tiếng Anh thế nào?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*