Tên tiếng Anh của các món ăn Tết

Cô giáo Moon Nguyen chia sẻ cách gọi và phát âm các từ như bánh chưng, xôi, giò chả hay dưa hành trong tiếng Anh.

Tên tiếng Anh của các món ăn Tết

 
 

Tên tiếng Anh của các món ăn Tết

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*