Tên tiếng Anh của các đồ vật đặt trong phòng tắm

“Mouthwash” chỉ nước súc miệng, “q-tip” là tăm bông, “razor” chỉ dao cạo.

Tên tiếng Anh của các đồ vật đặt trong phòng tắm
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*