Tên gọi hình ngũ giác, hình bình hành trong tiếng Anh

“Right triangle” là tam giác vuông, “Octagon” là hình bát giác. Vậy tên tiếng Anh của hình ngũ giác, bình hành là gì?

Tên gọi hình ngũ giác, hình bình hành trong tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*