Tên gọi các thể loại phim bằng tiếng Anh

Cùng tìm hiểu xem bạn đã ghi nhớ đúng tên các thể loại phim mình thích bằng tiếng Anh chưa nhé.

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc:

ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-1
ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-2 ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-3
ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-4 ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-5
ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-6 ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-7
ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-8 ten-goi-cac-the-loai-phim-bang-tieng-anh-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*