Tên gọi các loài vật nuôi trong tiếng Anh

Chú chó là “dog”, chú chó con là “puppy”. Chú mèo là “cat” còn mèo con là “kitten”.

Tên gọi các loài vật nuôi trong tiếng Anh

 
 

Tên gọi các loài vật nuôi trong tiếng Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*