Tên gọi các loài vật nuôi trong tiếng Anh

Chú chó là “dog”, chú chó con là “puppy”. Chú mèo là “cat” còn mèo con là “kitten”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*