Tên gọi các loại nhà trong tiếng Anh

“Log cabin” chỉ ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, “hut” là ngôi nhà nhỏ, đơn giản, thường chỉ có một phòng và “lighthouse” là hải đăng.

Tên gọi các loại nhà trong tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*