Tên gọi các kiểu tóc trong tiếng Anh

Tóc tết đuôi sam là “plates”, tóc đuôi ngựa là “ponytail” và đầu hói là “bald”. 

Tên gọi các kiểu tóc trong tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*