Tên gọi tiếng Anh của các loài vật trong nông trại

“Cow” là con bò, “goat” chỉ con dê còn “turkey” chỉ chú gà tây.

Tên gọi tiếng Anh của các loài vật trong nông trại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*