Tên các loại đồ dùng thường gặp trong bếp

‘Apron’ chỉ chiếc tạp dề, ‘pressure cooker’ là nồi áp suất còn ‘whisk’ là dụng cụ dùng để đánh trứng.

Tên các loại đồ dùng thường gặp trong bếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*