Tên các loại đồ ăn nhanh trong tiếng Anh

Bánh quy trong tiếng Anh-Anh là “biscuits” còn trong Anh-Mỹ là “cookies”. “Hot dog” là xúc xích còn “sausage” là dạng lạp xưởng.

Tên các loại đồ ăn nhanh trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*