‘Take your time’ là gì?

Cô Moon Nguyen sẽ hướng dẫn bạn phát âm và ngữ cảnh sử dụng cụm từ “take your time” thông qua câu “Please don’t rush! Take your time”.

'Take your time' là gì?

 
 

‘Take your time’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*