Sáu cặp từ đồng âm khác nghĩa phổ biến trong tiếng Anh

“Buy” và “by”, “cite” và “site” là những cặp từ phát âm giống hệt nhau, bạn phải dựa vào ngữ cảnh để xác định nghĩa.

Sáu cặp từ đồng âm khác nghĩa phổ biến trong tiếng Anh
Break: sự nghỉ ngơi                                 Brake: cái phanh                                 
Buy: mua By: gần, cạnh, kế bên
Cite: tuyên dương Site: địa điểm
Cellar: hầm chứa Seller: người bán hàng
Cereal: ngũ cốc Serial: theo từng hàng, tuần tự
Coarse: thô, không mịn Course: khóa, lớp
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*